"Kajakcertifikatet" har designats för att utveckla kompetenta och trygga paddlare. Plattformen byggs upp av ett grundblock som består av grundkurser och en certifieringskurs samt efterföljande specialistkurser som bygger vidare på innehållet i grundblocket.

All utbildnig sker med hjälp av individuell anpassning för att passa alla kursdeltagare oberoende av förkunskaper och erfarenheter. Grundkurserna bygger på en kurs-pm (vattenbeständigt A5-format) som ger stöd och vägledning för den fortsatta individuella träningen.

Mellan varje kurs i grundblocket rekommender vi att deltagarna bedriver egen träning under cirka 10 timmar för att befästa kursinnehållet. För att underlätta dokumentationen av den egna träningen har vi tagit fram en loggbok som följer strukturen för "Kajakcertifikatet".

I samband med att du går kurs hos oss får du ett kursmaterial som är robust inbundet i en vattentålig ringpärm. Pärmarna innehåller samtliga moment från kurserna, tydligt beskrivna i punktform och med färgbilder.

Kajak, kapell, paddel och flytväst ingår i alla våra kurser. Kvalitet och individuell instruktörstid präglar våra kurser därför är det aldrig mer än 4 deltagare per instruktör under kurserna.

Oavsett syfte och mål så är du varmt välkommen att gå kajakkurs hos oss! Vi erbjuder kurser på svenska eller engelska beroende på önskemål.

Läs mer om kursinnehållet i vår webbshop.