Kartläggning

Det finns mycket kraft och näring i verksamhetsidén, värdegrunden och ett gemensamt kvalitets-arbete. Eftersom det ger stöd och vägledning för hur varje individ kan bidra till sin egen, andras och organisationens framgång.Vi erbjuder kvalificerat stöd inom detta.

Verksamhetsanalyser skäddarsys utifrån era behov med varierade metoder. Processen designas i dialog för att skapa delaktighet och förankring. Resultatet förpackas på ett pedagogiskt sätt med föslag på åtgärder som passar era förutsättningar. Läs mer om alternativen för verksamhets-analys till höger.

Värdegrundsprogrammet är ett exklusivt utvecklingsprogram som stärker och utvecklar organisationskulturen, kärnvärdena, ledarna och personalen. Programmet fokuserar på att utveckla förståelse, omdöme och handlingskraft genom ett processinriktat arbetssätt inom hela organisationen. Ni hanterar såväl arv, nuläge som framtid där utgångspunkten är handlingar och beteenden i olika situationer. Programmet är moduluppbyggt i tre faser. Inledningsvis genomförs primingfasen som syftar till att introducera värdegrundsarbetet och samla ihop aktuella frågor inom organisationen. Därefter påbörjas processfasen som innebär att hela organisationen möts för dialog och reflektion. Programmet avslutas med revisionsfasen som genomförs en tid efter processfasen för att stämma av hur ni förhåller er till värdegrund i vardagen. Ring gärna för ett samtal om vad Värdegrundsprogram kan ge er.

Kvalitetsprogrammet samlar organisationen för att förbättra kvalitetsprocesserna, kunddialogerna, lönsamheten och konkurrenskraften med fokus på era tjänster och produkter. Kvalitetsprogrammet är ett exklusivt utvecklingsprogram som stärker och utvecklar organisationskulturen, kärnvärdena, ledarna och personalen. Programmet är uppbyggt runt tre huvudaktiviteter; kartläggnig, förbättring och utveckling samt löpande revision. Aktiviteterna fokuserar på att utveckla förståelse, processtänkande och helhetssyn där den pedagogiska strukturen vägleder det dagliga arbetet, steg för steg. Resultatet blir en mer kostnadseffektiv, värdeskapande och ansvarstagande organisation där kraften hämtas ur idén att alla bidrar till företagets framgång.Programmet genomförs enligt samma fasindelning som Värdegrundsprogrogrammet. 

Vår modell med Blended Learning ger mycket goda möjligheter till effektivt förändringsarbete oberoende av tid, rum och volym. Dessutom ger det kraftfulla möjligheter till uppföljning, utvärdering och anpassning under processens gång.

Låter det intressant? Då rekommenderar vi att du går in och läser mer under varje block tlll höger.

 

Verksamhetsanalys

Observation

Verksamhetsanalys genom reflekterande observation.

Intervjuer

Verksamhetsutveckling genom intervjuer.

Enkät

Verksamhetsutvckling genom enkäter.

Värdegrund

Värdegrund-Introduktion

Inspiration och nytta med en egen värdegrund.

Värdegrund-Kartläggning

Kartläggning av ert nuläge (priset är per person).

Värdegrund-Startpaket

Workshop kring era kärnvärden och er organisationskultur (10 h).

Värdegrund-Lotspaket

Grundutbildning för era vägledare i värdegrundsarbetet. (pris per grupp, 6 h).

Värdegrund-Processpaket

Processpaket (priset per person, 10-12 månader).

Värdegrund-Ledarpaket

Utbildningen för chefer och ledare (pris per grupp, 12 h).

Värdegrund-Revisionspaket

Utvärdera effekten av era insatser (pris per grupp, 6 h).

Kvalité

Kvalité-Introduktion

Inspiration och nytta med eget kvalitetsarbete.

Kvalité-Kartläggning

Kartläggning av ert nuläge (priset är per person).

Kvalité-Startpaket

Workshop kring era centrala kvalitetsbegrepp och processer (10 h).

Kvalité-Lotspaket

Grundutbildning för era vägledare i kvalitetsarbetet. (pris per grupp, 6 h).

Kvalité-Processpaket

Processpaket (priset per person, 10-12 månader).

Kvalité-Ledarpaket

Utbildningen för chefer och ledare (pris per grupp, 12 h).

Kvalité-Revisionspaket

Utvärdera effekten av era insatser (pris per grupp, 6 h).